Programmatic Ad

Programmatic Ads của Admicro giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn inventory có độ phủ lớn nhất Việt Nam chỉ trên một nền tảng quản lý duy nhất.

PRIVATE MARKETPLACE

Private marketplace (PMP) là 1 kiểu giao dịch mua quảng cáo tự động (programmatic ad) chỉ bao gồm các nhà quảng cáo (advertisers) được mời, và giao dịch trên inventory chọn lọc.

trở về Programmatic và Lead Generation

Private marketplace là gì?

Private marketplace là gì?
Private marketplace (PMP) là 1 kiểu giao dịch mua quảng cáo tự động (programmatic ad) chỉ bao gồm các nhà quảng cáo (advertisers) được mời, và giao dịch trên inventory chọn lọc.

PMP - phục vụ nhu cầu gì?

PMP giúp nhà quảng cáo thoả mãn 2 nhu cầu chính:
  • Brand safety (premium publishers): Khác với hình thức mua đấu giá mở đã khá phổ biến do giá rẻ nhưng rủi ro lớn về gian lận số liệu ảo, và đặc biệt khó kiểm xoát “brand safety”, PMP ra đời cho phép advertisers lựa chọn inventory chất lượng, đảm bảo nội dung an toàn cho nhãn hàng đồng thơi chất lượng nội dung và audicences cũng được nâng cao hơn.
  • Programmatic: PMP cho phép cân bằng giữa mong muốn được xuất hiện quảng cáo ở các inventory chọn lọc trước (thường là premium publishers) với khả năng targeting chính xác của hình thức mua tự động vào chung một nền tảng duy nhất.
PMP - phục vụ nhu cầu gì?

PMP - DEAL ID

PMP - DEAL ID

Nếu PMP là khái niệm chung thì Deal id là hiện thực hoá trên nền tảng mua quảng cáo, được hệ thống tạo ra dựa trên các thông số như giá, tập audiences, location,…

Deal ID đại diện cho một cam kết giao dịch giữa Publisher và Advertiser – với các điều khoản hình thức quảng cáo, giá cả, tập khách hàng mục tiêu, website hay các điều khoản ưu tiên,…, và sẽ đóng vai trò nhận dạng giao dịch trong các cuộc đấu giá cũng như dùng để thanh toán sau này.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thống nhất các điều kiện 2 bên

Danh sách publishers, ngân sách dự kiến,...

Chọn nền tảng mua quảng cáo

Có thể chọn mua qua nền tảng của nước ngoài hoặc dùng nền tảng của admicro.

Tạo deal cho mỗi Ad Format khác nhau

Các thông tin cần khi tạo deal gồm ad format, giá, target audiences, …Có thể tạo nhiều dealid khac nhau cho mỗi ad format lựa chọn.

Hoàn thành vận hàng - Báo cáo - Tính tiền

Vận hành - Báo cáo - Tính tiền hàng tháng.

Đăng ký giải pháp Private Marketplace

Tham gia tiếp cận nguồn inventory có độ phủ lớn nhất Việt Nam chỉ trên một nền tảng quản lý duy nhất

ĐĂNG KÝ